เกี่ยวกับเรา

 เพื่อสร้างความมั่นใจในการติดต่อซื้อขาย ทางเราจึงได้จดทะเบียนธุรกิจกับ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานกลางทะเบียนพาณิชย์
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
เลขทะเบียน 3839900152597

 

 

view